Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou Skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 45 6709 122

Pracoviská

Oddelenie klinických laboratórií

Úsek darcov krvi

Našu najvzácnejšiu tekutinu potrebujú predovšetkým pacienti počas a po operačných zákrokoch, s anémiou pri krvácaní do tráviaceho traktu alebo takí, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode či úrazoch. Prevládajú starší pacienti s rôznymi chronickými ochoreniami, onkologickí pacienti, ako aj pacienti podstupujúci dialýzu.
V súčasnosti pociťujeme akútny nedostatok krvi pre pacientov všetkých krvných skupín. Úsek zabezpečuje nábor bezpríspevkových darcov krvi v spolupráci so SČK, ich evidenciu, vyšetrenie, samotný odber krvi ako aj občerstvenie pre darcov krvi.  Spracovanie krvi na transfúzne prípravky zabezpečuje HTO v nemocnici Rimavská Sobota.

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom

  • Je prostredníkom medzi transfúznymi pracoviskami a jednotlivými oddeleniami nemocnice.
  • Hlavnou náplňou jej činnosti je zabezpečenie primeraného množstva a druhu transfúznych prípravkov, ich racionálne využitie, 100% spoľahlivej a bezpečnej hemoterapie pre pacienta.
  • Vykonáva základné imunohematologické laboratórne vyšetrenia a činnosti.

Hematologická ambulancia

  • Vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s nezhubnými a zhubnými ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.
  • Vykonáva konziliárne vyšetrenia pri primárnych a sekundárnych ochoreniach krvi a krvotvorby v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi.
  • Spolupracuje so všetkými klinickými a laboratórnymi odbormi.
  • Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy (krvácavé a trombofilné stavy).

Fotogaléria

Kontakty:

Hematologická ambulancia
045/6709 421
Vedúca laborantka
045/6709 400
Imunohematológia – krvné skupiny, krížové skúšky
045/6709 422
Oddelenie OKL sa nachádza v areáli nemocnice v samostatnej budove bloku C, prízemie vľavo so samostatným vchodom z boku.
napíšte nám, opýtajte sa