Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou Skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 45 6709 122

Pracoviská

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Návštevné hodiny:

Pondelok - Nedeľa:  14:00 - 16:00

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúce lekár pacienta v čase od 14:00 - 15:00 hod. 


O oddelení

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Oddelenie je rozdelené na časť A a časť B a spolu má kapacitu 53 lôžok. Ročne je na oddelení odliečených vyše 2500 pacientov. Súčasťou interného oddelenia je aj jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) s počtom lôžok 5.

Liečebné možnosti/výkony

Jeho úlohou je predovšetkým včasná správna diagnostika a liečba vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. V rámci komplexného riešenia pacientov sa na oddelení realizuje elektrická a medikamentózna kardioverzia, pleurálne a abdominálne punkcie, zavádzajú sa centrálne venózne katétre, dočasná kardiostimulácia,. V spolupráci s ďalšími pracoviskami sa pacienti došetrujú napr. po stránke kardiologickej – ergometria, echokg, holter EKG a TK, na gastroenterologickej ambulancii pomocou endoskopických vyšetrení.

V rámci JIS sa poskytuje starostlivosť pacientom s infarktom myokardu, poruchami srdcového rytmu, rozvratom vnútorného prostredia, zlyhaním pečene a obličiek. JIS je vybavená prístrojmi a pomôckami na monitorovanie EKG, TK, saturácie O2, kardioverziu, dočasnú kardiostimuláciu, zavádzanie centrálnych venóznych a dialyzačných katétrov. Po stabilizácii stavu sú pacienti prekladaní na štandardné interné oddelenie.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára a eventuálne odporúčanie na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Priniesť si so sebou veci osobnej potreby. Lieky – v záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky
  • väčší obnos peňazí

V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy.

Na oddelení intenzívnej starostlivosti (JIS) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.

Kontakty:

Primár oddelenia
045/ 6709 360
Vedúca sestra oddelenia
045/ 6709 344
Lekárska izba
045/ 6709 323, 045/ 6709 322
Inšpekčná izba A - sestry
045/ 6709 305
Inšpekčná izba B - sestry
045/ 6709 362
JIS
045/ 6709 360
Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.
napíšte nám, opýtajte sa