Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou Skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 45 6709 122

Pracoviská

Rádiologické oddelenie

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice.

Diagnostické služby

Mamografia

Viac informácií

Ozonoterapia

Viac informácií

Periradikuloterapia – PRT

Viac informácií

Pokyny pre pacientov

Pred vyšetrením

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na báze žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára. Pred vyšetrením je potrebná evidencia v okienku evidencia RDG. Následne je potrebné čakať na vyzvanie k realizácii výkonu. Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, je zhotovená hneď po vyšetrení, do 10 min., indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS, príp. CD, DVD.

Postup pri objednávaní

Na RDG vyšetrenia (SONO, CT, RTG) a mamografické vyšetrenie sa môžete objednať v pracovných dňoch medzi 13:00 – 15:00 hod. na tel. čísle recepcie RDG pracoviska 045/6709 438, prípadne osobne priamo na evidencii RDG oddelenia v budove nemocnice – blok C pravá časť. 

Osobné objednanie pacientov na vyšetrenie je možné na recepcii RDG pracoviska v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod. 

Bez objednania, priebežne sú vykonávané:

 • výkony RTG
 • na všetkých pracoviskách úrazy, život ohrozujúce stavy, pacienti z lôžkových oddelení nemocnice

Do ambulantnej starostlivosti RDG oddelenia odporúča pacientov ich praktický lekár, ošetrujúci lekár, respektíve odborný lekár. Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický záver, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i lieková anamnéza.

U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami alebo sú dovážaní sanitkami, príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.


Výsledky

 • USG
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení.
 • MAMOGRAFIA
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dňa, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.
 • RTG
  Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. na CD, DVD nosiči, písomná správa je do 24 hod. v centrálnej evidencii RDG oddelenia, alebo zasielame poštou indikujúcemu lekárovi.
 • CT
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.

Príprava pacientov na vyšetrenie

USG vyšetrenie brušných orgánov
Striktne nalačno, uropoetického traktu – s naplneným močovým mechúrom.

CT vyšetrenie
Pri CT vyšetrení, ktoré podlieha príprave ambulantného pacienta, je dôležité vysvetlenie prípravy, ktorú pacient musí užiť pred vyšetrením. Indikujúci lekár plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.

Kontakty:

Recepcia RDG pracoviska
045/6709 438
Primár oddelenia
045/6709 429
Vedúci rádiologický technik
045/6709 428
RDG je umiestnené na prízemí nemocnice. Pracovisko mamografie je umiestnené v budove polikliniky nemocnice na 4. poschodí.
napíšte nám, opýtajte sa